Mynd i'r cynnwys

Asesu dysgwyr yn Ysgol Pen Coch, Sir y Fflint

Mae Ysgol Pen Coch yn ymddangos yn ein adroddiad thematig ar ymagweddau effeithiol wrth asesu sy’n gwella addysgu a dysgu. Nodom fod yr ysgol wedi ail-lunio asesu yn rhan o naratif cyfannol o’r plentyn. Symleiddiwyd ymagweddau at asesu i gysylltu’n agosach â chynllunio’r cwricwlwm. Roeddent wedi cyfuno ystod o fframweithiau presennol i gefnogi cynllunio ar gyfer dysgu ar draws y meysydd dysgu a phrofiad. Roedd aelodau staff wedi datblygu eu fframweithiau eu hunain i gefnogi disgyblion ag anawsterau dysgu dwys a lluosog neu anghenion synhwyraidd. Roedd rhannu’r cynllunio o ran addysgu ac asesu â chynorthwywyr addysgu, yn caniatáu maes ehangach o asesiadau a ffocws cliriach ar sicrhau bod disgyblion yn gwneud cynnydd ar gyflymdra priodol. Gwellodd dealltwriaeth pob ymarferydd o’r dysgu bwriadedig ar gyfer pob gweithgaredd, hefyd.