Mynd i'r cynnwys

Cameo: Aspris College South

Yn 2021, symudodd y coleg i adeilad newydd, sy’n cynnwys ystafelloedd dysgu a lles, ystafell TGCh, cegin addysgu, ystafell dawel a swyddfeydd clinigol. Mae’r adeilad hwn yn cynnig amgylchedd dysgu dymunol a chroesawgar sy’n bodloni anghenion dysgwyr yn arbennig o dda. Mae’r coleg hefyd wedi buddsoddi mewn rhandir lleol, sydd yn ei ddyddiau cynnar o ran cael ei ddatblygu.

Un o nodweddion hynod adeilad newydd y coleg yw ‘caffi gwaith’. Mae’r adnodd hynod fuddiol hwn yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i ddysgwyr gwblhau profiad gwaith mewn amgylchedd adnabyddus sydd ar agor i’r cyhoedd. Mae dysgwyr yn defnyddio’r adnodd hwn yn effeithiol i ddatblygu eu medrau cymdeithasol, technoleg bwyd a rheolaeth ariannol a’u dealltwriaeth ohonynt. Maent hefyd yn elwa ar gwblhau cymwysterau hylendid bwyd.