Mynd i'r cynnwys

Cameo: Bettws Lifehouse

Mae Bettws Lifehouse yn cynnig cwricwlwm hyblyg, eang a chytbwys sy’n gweddu’n dda i anghenion, diddordebau a dyheadau disgyblion. Yn yr ysgol isaf, mae’r cwricwlwm symbylol yn caniatáu cyfleoedd gwerthfawr i ddisgyblion ddysgu trwy chwarae, archwilio a gweithgareddau go iawn. Mae hyn yn helpu disgyblion i ymgysylltu’n gynhyrchiol â’u gwersi a datblygu medrau pwysig ar gyfer dysgu, fel medrau cymdeithasol a medrau meddwl. Mae disgyblion yn yr ysgol uchaf yn cael cynnig ystod eang o gymwysterau a phrofiadau perthnasol, sy’n galluogi disgyblion i ddilyn llwybr sy’n bodloni eu hanghenion a’u diddordebau’n llwyddiannus. O ganlyniad, mae disgyblion yn manteisio ar lwybrau cymwysterau sy’n berthnasol ac yn cefnogi eu llwybrau ôl-ysgol yn effeithiol.