Mynd i'r cynnwys

Cameo: disgyblion yn creu ap lles

Yn Ysgol Gynradd Pantysgallog, Merthyr Tudful, mae sesiynau addysg gorfforol rheolaidd ac ystod eang o chwaraeon allgyrsiol yn darparu cyfleoedd gwerth chweil i ddisgyblion fwynhau manteision ymarfer. Mae’r disgyblion hynaf yn cymryd rhan mewn prosiect digidol gyda thîm rygbi rhanbarthol i feithrin dyheadau ar gyfer cael ffyrdd iach o fyw trwy greu ap. Crëwyd hwn gan ddisgyblion i ddangos i’w cyfoedion amrywiaeth o weithgareddau sy’n hyrwyddo iechyd a lles.