Mynd i'r cynnwys

Cameo: Gwasanaethau ieuenctid awdurdod lleol Torfaen

Mae Seicolegydd Addysg (SA) yn cynnig cymorth i Wasanaeth Ieuenctid Torfaen ar dair lefel: unigol, grŵp a systematig. At lefel unigol, mae’r SA yn cynnig ymgynghoriad un-i-un i uwchsgilio a grymuso gweithwyr ieuenctid, sy’n cynnwys eu cynorthwyo i ddarparu cymorth wedi’i deilwra i bobl ifanc. Ar lefel grŵp, mae’r SA yn cynnig sesiynau myfyrio wythnosol, gweithdai ar sail thema wedi’u hysbrydoli gan faterion cyfredol a sesiynau galw heibio i drafod pobl ifanc neu grwpiau penodol. Ar lefel systematig, mae’r SA yn cynnig hyfforddiant perthnasol ar bynciau fel ymagweddau wedi’u llywio gan drawma neu ddefnyddio gweithgareddau seicolegol penodol i gael barn pobl ifanc. Lle y bo’n briodol, mae’r SA yn cysylltu ag asiantaethau eraill i ddarparu hyfforddiant pwrpasol perthnasol.