Mynd i'r cynnwys

Cameo: holiaduron lles staff a disgyblion

Yn Ysgol y Llys, Sir Ddinbych, rhoddodd arweinwyr gyfle i ddisgyblion a staff rannu eu teimladau a’u pryderon drwy holiaduron lles. Dadansoddodd arweinwyr y canlyniadau a chwilio am dueddiadau a themâu cyffredin. O ganlyniad, roedd yr ysgol yn gallu targedu anghenion lles penodol y disgyblion a’r staff, a rhoi’r ymyraethau angenrheidiol ar waith. Erbyn hyn, mae swyddog lles parhaol gan yr ysgol sy’n arwain ar strategaethau cefnogi ac yn darparu’r cymorth sydd ei angen ar gyfer disgyblion a staff ar draws yr ysgol.