Mynd i'r cynnwys

Cameo: Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn gwneud defnydd effeithiol o system integredig ar gyfer gosod targedau ac olrhain cynnydd dysgwyr

Mae’r adran anghenion dysgu ychwanegol yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi datblygu proses sgrinio ac asesu ddefnyddiol i helpu nodi anghenion dysgwyr unigol a llywio penderfyniadau ar opsiynau cymorth sydd ar gael. Mae’r holl ddysgwyr yn cael cyfnod ymsefydlu dysgu a chymorth yn ystod pythefnos cyntaf eu cwrs, ac maent wedyn yn ymgymryd â phroses sgrinio ar-lein. Mae’r broses asesiad sgrinio a diagnostig yn cwmpasu rheoli amser, darllen, gwaith ysgrifenedig, cof, canolbwyntio a threfnu, medrau cymdeithasol a chyfathrebu, prosesu synhwyraidd, anawsterau dysgu, cyflyrau meddygol a chyflyrau iechyd a threfniadau arholiadau blaenorol. Defnyddir deilliannau’r broses hon i greu proffiliau dosbarth defnyddiol ar gyfer yr holl athrawon a helpu llywio arfer athrawon yn yr ystafell ddosbarth.

https://www.estyn.llyw.cymru/arfer-effeithiol/y-broses-sgrinio-cymorth-dysgu