Mynd i'r cynnwys

Cameo: mae disgyblion yn dylanwadu ar fywyd ysgol

Yn Ysgol Gynradd Gymunedol Clwyd, Abertawe, roedd disgyblion yn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i ddylanwadu ar beth a sut maen nhw’n dysgu, er enghraifft drwy eu gwaith mewn nifer sylweddol o grwpiau llais y disgybl. Roedd y grwpiau hyn yn cynnwys Sgwad Diogelwch, a grŵp Parchu Hawliau sy’n helpu disgyblion i gydnabod a hyrwyddo hawliau plant yn unol ag egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Dros gyfnod, datblygodd bron pob un o’r disgyblion ddealltwriaeth gadarn o’u hawliau, er enghraifft drwy greu siarteri dosbarth sy’n amlinellu disgwyliadau cytûn i ddisgyblion.