Mynd i'r cynnwys

Cameo: Mae dysgwyr medrau byw yn annibynnol yng Ngholeg Penybont yn elwa o lwybrau dysgu clir

Mae ehangder y cwricwlwm ar gyfer dysgwyr medrau byw yn annibynnol ac ystod y rhaglenni dysgu yng Ngholeg Penybont yn darparu llwybrau addas a realistig i waith ar gyfer dysgwyr medrau byw yn annibynnol, cael mynediad i’r gymuned a datblygu annibyniaeth. Mae’r cwricwlwm wedi’i seilio ar bedwar llwybr ac un llwybr interniaeth a gefnogir. Dyrennir llwybrau i ddysgwyr wedi’u seilio ar eu dyheadau a’u hanghenion dysgu, a nod y dysgu yw cefnogi proses asesu bersonoledig, heb ei hachredu. Rhoddir cyfle i ddysgwyr ag anawsterau dysgu cymedrol ymgymryd â phrofiad gwaith ystyrlon sy’n cefnogi cynnydd tuag at ddyheadau gwaith tymor hwy. Yn 2020-2021, o ganlyniad i’r cyfleoedd hyn, llwyddodd pob un o’r dysgwyr ar interniaethau a gefnogir i sicrhau swydd gyflogedig amser llawn.