Mynd i'r cynnwys

Cameo: Mae staff yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn elwa o ystod ddefnyddiol o gyfleoedd dysgu proffesiynol i helpu gwella’u medrau digidol

Yn ystod y pandemig COVID-19, ymatebodd arweinwyr colegau’n gyflym i’r angen i ddatblygu medrau digidol staff er mwyn parhau i gyflwyno dysgu mewn amgylchedd dysgu digidol. Mae’r coleg wedi cryfhau ei ddarpariaeth dysgu proffesiynol. Mae arweinwyr wedi datblygu ystod gynhwysfawr o lwybrau dysgu ar gyfer staff sy’n cyflwyno hyfforddiant teilwredig, wedi’i fentora, ac mae’r coleg yn annog yr holl staff i gymryd rhan ynddo. Mae hyn yn cynnwys rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr ar gyfer llywodraethwyr newydd, a rhaglen ar gyfer staff addysgu i ddatblygu eu medrau rheoli.

https://www.estyn.llyw.cymru/arfer-effeithiol/llwybrau-chwilfrydedd