Mynd i'r cynnwys

Cameo: Ysgol Red Rose

Yn Ysgol Red Rose, mae bron bob un o’r disgyblion yn datblygu eu medrau byw’n annibynnol yn effeithiol. Er enghraifft, mae disgyblion ieuengaf yn datblygu’r medrau hyn trwy baratoi byrbrydau syml yn ystod amser egwyl. Wrth i ddisgyblion symud trwy’r ysgol, maent yn ymarfer ac yn datblygu’r medrau hyn mewn tai y mae’r ysgol yn berchen arnynt. Maent yn dysgu sut i ddefnyddio ystod o offer cegin yn ddiogel ac yn datblygu ystod o fedrau tŷ, gan gynnwys gwneud y gwely, cyllidebu, siopa a pharatoi prydau bwyd. Mae disgyblion hefyd yn ymarfer eu medrau annibyniaeth yn y gymuned leol trwy ddefnyddio golchdy a datblygu eu medrau teithio trwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Mae bron bob disgybl yn elwa ar y cyfleoedd hyn i ddatblygu medrau bywyd pwysig yn barod ar gyfer eu lleoliadau ôl-ysgol. Mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn ennill cymwysterau sy’n gysylltiedig â’r gweithgareddau hyn, sy’n cydnabod eu cyflawniadau’n llwyddiannus.