Mynd i'r cynnwys

Cefnogaeth ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol (ADY), Ysgol Cwm Brombil

Mae staff yn monitro cynnydd disgyblion ag ADY yn effeithiol ac yn adnabod eu disgyblion yn dda. Maent yn defnyddio’r wybodaeth hon yn bwrpasol i sicrhau bod unrhyw ddarpariaeth ychwanegol wedi’i theilwra i fodloni anghenion y disgyblion hyn. Mae staff yn cynnwys disgyblion, rhieni ac asiantaethau allanol yn effeithiol i gynllunio camau nesaf disgyblion yn eu dysgu. Mae’r cydlynwyr ADY yn darparu dysgu proffesiynol buddiol ar gyfer yr holl staff.