Mynd i'r cynnwys

Cefnogaeth ar gyfer medrau cymdeithasol ac emosiynol disgyblion yn Tŷ Dysgu, Merthyr Tudful

Mae staff yn yr UCD yn darparu cymorth priodol i ddatblygu medrau cymdeithasol ac emosiynol disgyblion ar draws y cwricwlwm. Mae staff yn defnyddio asesiadau lles i ddarparu gwybodaeth fanwl i gefnogi meysydd o angen sydd â blaenoriaeth ar gyfer pob disgybl unigol. Mae bron pob un o’r staff yn meithrin perthnasoedd gwaith cryf â disgyblion ac yn deall eu hanghenion yn dda. Mae bron pob un o’r staff cymorth yn bodloni anghenion disgyblion mewn modd sensitif ac amserol. At ei gilydd, mae staff yn fodelau rôl cadarnhaol i ddisgyblion.