Mynd i'r cynnwys

Cefnogaeth ar gyfer strategaethau pontio ac ymyrraeth ar gyfer anghenion cymdeithasol, emosiynol ac academaidd disgyblion, Ysgol Idris Davies

Mae arweinwyr yn cynllunio ystod eang o strategaethau ymyrraeth i fynd i’r afael ag anghenion cymdeithasol, emosiynol ac academaidd disgyblion. Maent yn cyfateb lefel gywir y gefnogaeth i’w hanghenion a chaiff y ddarpariaeth hon ei chyflwyno gan dîm tra medrus ac ymroddedig o athrawon a staff cymorth.

Un o gryfderau penodol yr ysgol yw’r ymagwedd ystyrlon tuag at gefnogi dysgu a chynnydd disgyblion wrth iddynt bontio o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7 yn yr ysgol ac o ysgolion cynradd partner. Er enghraifft, mae dosbarth medrau sylfaenol yr ysgol yn cynorthwyo disgyblion i wneud cynnydd cryf yn eu medrau llythrennedd a rhifedd, a hefyd gyda’u lles.