Mynd i'r cynnwys

Cyfathrebu â rhieni a gofalwyr gan Canolfan Ddysgu Glanynant, Caerffili

Mae staff yn yr UCD yn cysylltu â rhieni a gofalwyr yn rheolaidd. Mae’r athro â gofal, ynghyd â gweithwyr proffesiynol perthnasol, yn meithrin perthnasoedd buddiol â rhieni a gofalwyr trwy gynnal llinellau cyfathrebu effeithiol. Mae’r prosiect magu plant sydd wedi’u hen sefydlu yn cefnogi rhieni’n dda. Mae staff yr UCD a’r tîm seicoleg addysg yn darparu strategaethau gwerthfawr i gynorthwyo rhieni i ddeall a rheoli ymddygiad eu plant gartref. Dywed rhieni bod hyn yn cryfhau’r berthynas rhwng yr UCD a’r cartref ac yn cynorthwyo staff a rhieni i gydweithio â’i gilydd i gefnogi dysgu.