Mynd i'r cynnwys

Cymorth Cyngor Caerdydd i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Canfu arolygwyr fod Cyngor Caerdydd yn darparu lefel uchel o gymorth i geiswyr lloches a ffoaduriaid sy’n cyrraedd yr ardal. Mae hyn yn cynnwys darparu cymorth hynod effeithiol ar gyfer anghenion addysgol plant sy’n newydd gyrraedd trwy drefnu cyfleoedd dysgu iddynt yn gyflym. Er enghraifft, cyn pen pythefnos o gyrraedd y ddinas yn nhymor yr hydref 2021, cydlynodd swyddogion addysgu i grwpiau mawr o blant o Affganistan. Roedd hyn yn cynnwys ffoaduriaid a gafodd eu lletya yng Nghaerdydd cyn cael eu gwasgaru i rannau eraill o Gymru. Cydweithiodd yr awdurdod lleol ag ysgolion cynradd ac uwchradd lleol i ryddhau athrawon sy’n siarad ieithoedd perthnasol i gefnogi’r disgyblion hyn. Gallwch ddarllen mwy am y gwaith hwn yma.