Mynd i'r cynnwys

Cymorth ehangach i deuluoedd yn Ysgol Gynradd Maendy, Casnewydd

Mae gan yr ysgol bolisi drws agored i ddarparu cymorth hygyrch i deuluoedd a’r gymuned. Mae eu clwb ar ôl yr ysgol, ‘Wicked Wednesday’, yn dod â theuluoedd lleol ac asiantaethau cymorth allanol at ei gilydd o fewn amgylchedd croesawgar yr ysgol. Mae’r clwb hwn, sy’n eithriadol o boblogaidd, yn agored i deuluoedd disgyblion presennol a chyn-ddisgyblion, fel ei gilydd; mae’n denu tua 90 o gyfranogwyr yn rheolaidd. Yn ychwanegol, mae’r ysgol yn gweithio ochr yn ochr â gwahanol sefydliadau i drefnu bod teuluoedd yn cael cyfle i ddefnyddio dyfeisiadau cartref, cyfrifiaduron a chysylltiadau â’r rhyngrwyd.

Mae arweinwyr yr ysgol yn awyddus i ddatblygu medrau’r gymuned leol o oedolion sy’n ffoaduriaid, yn geiswyr lloches ac yn fewnfudwyr. Mae’r awdurdod lleol wedi gallu helpu â hyn trwy ddarparu cwrs cynorthwyydd addysgu ar gyfer rhieni. Mae hyn wedi arfogi sawl rhiant addas â’r wybodaeth a’r medrau sydd eu hangen arnynt i gael swydd mewn ysgolion lleol. Mae hefyd yn sicrhau parhad mewn cymorth ar gyfer disgyblion trwy helpu datblygu gweithlu staff amrywiol i ddiwallu gwahanol anghenion ieithyddol a diwylliannol disgyblion sy’n ffoaduriaid ac yn geiswyr lloches, a’u teuluoedd.