Mynd i'r cynnwys

Cymorth i rieni a theuluoedd yn ysgolion Riverbank a Tŷ Gwyn, Caerdydd

Mae ysgolion Riverbank a Tŷ Gwyn, sy’n rhan o Ffederasiwn Dysgu’r Gorllewin, wedi datblygu arferion effeithiol i ymgysylltu â rhieni. Mae hyn yn cynnwys darparu cyfleoedd rheolaidd i rieni gyfarfod mewn ystod o leoliadau gwahanol, er enghraifft boreau coffi anffurfiol, yn ogystal â gweithdai i deuluoedd yn ystod y dydd ar gyfer cymorth cyntaf paediatrig a datblygu iaith. Mae Tŷ Gwyn hefyd yn darparu cymorth i rieni disgyblion ag ADY o ysgolion eraill. Mae yn cynllunio’n effeithiol i gynorthwyo rhieni a gofalwyr sy’n siarad Saesneg fel iaith ychwanegol, gan sicrhau y caiff eu hanghenion iaith eu bodloni. O ganlyniad, mae rhieni a gofalwyr yn gwerthfawrogi’r cymorth a ddarperir gan y ddwy ysgol yn fawr.