Mynd i'r cynnwys

Cynllunio effeithiol yng Nghaban Kingsland yng Nghaergybi, Ynys Môn

Mae’r lleoliad wedi arddel Cwricwlwm i Gymru ac mae ymarferwyr wedi datblygu ymagwedd hynod effeithiol at gynllunio ymatebol. Maent wedi sicrhau cydbwysedd rhagorol rhwng caniatáu i’r plant wneud eu penderfyniadau eu hunain am ble a gyda beth yr hoffent chwarae, ochr yn ochr â’u cynlluniau a’u gwybodaeth eu hunain am ba fedrau y mae angen i blant gwahanol eu datblygu. Mae hyn yn arbennig o bwysig ac effeithiol i blant a all fod yn profi heriau yn eu dysgu. Mae’r cydbwysedd hyn o chwarae rhydd â mynediad agored, wedi’i gyfuno ag ystod hyfryd o adnoddau, a medrau’r ymarferwyr o ran gwybod pa bryd i ymyrryd a pheidio ymyrryd, yn hynod effeithiol. Mae eu hymagwedd gyfan wedi’i seilio ar ddatblygu pob plentyn fel unigolyn. Mae hyn yn galluogi’r plant i ddatblygu eu hyder, gwydnwch a’u hunan-barch yn effeithiol.