Mynd i'r cynnwys

Cynllunio profiadau dysgu i ennyn diddordeb, herio a chefnogi disgyblion yn Canolfan Addysg Nant-y-Bryniau

Mae’r UCD hon yn gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Pobl Ifanc Gogledd Cymru. Mae staff yr UCD yn cynllunio’n greadigol ar gyfer ystod o brofiadau dysgu, sy’n alinio’n agos ag anghenion a diddordeb disgyblion a nodwyd yn glir. Mae’r profiadau hyn yn adeiladu’n systematig ar wybodaeth, dealltwriaeth, anghenion a medrau presennol disgyblion. Mae staff yn cefnogi a herio disgyblion yn effeithiol ac yn eu caniatáu i ymgysylltu â’u dysgu pan maent yn ddigon iach i fynychu’r UCD er mwyn gwneud y cynnydd gorau posibl.