Mynd i'r cynnwys

Cynorthwyo ffoaduriaid i yrru’n ddiogel ar ffyrdd y DU – Addysg Oedolion Cymru

I ymateb i angen dysgwyr a’r awydd i sicrhau cyflogaeth, mae Addysg Oedolion wedi gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau’r trydydd sector ac awdurdodau lleol i ddatblygu rhaglen gymorth ar gyfer y rhai sydd eisiau pasio eu prawf Theori Gyrru yn y DU. Mae’r cwrs yn ymdrin ag elfennau fel adnabod arwyddion ffordd, pellterau brecio, a diogelwch ar y ffordd ac yn y car. Pan fo’n briodol, mae tiwtoriaid hefyd yn cynorthwyo â’r broses ymgeisio am drwydded dros dro. Mae’r cyrsiau ar-lein buddiol hyn wedi galluogi’r darparwr i ddarparu yn y modd hwn ar gyfer ffoaduriaid a cheiswyr lloches ledled Cymru.