Mynd i'r cynnwys

Darparwr: Canolfan Addysg Tŷ Gwyn

Lefel gweithgarwch dilynol: Mesurau arbennig

Tynnwyd: Tachwedd 2021

Yng Nghanolfan Addysg Tŷ Gwyn, mae cyflwyno dulliau ac arfer sy’n ystyriol o drawma wedi cyfrannu’n sylweddol at welliannau yn y ddarpariaeth ar draws yr UCD. Cyflawnwyd hyn trwy ddatblygiad proffesiynol ar gyfer yr holl staff, gan gynnwys achrediad fel ymarferwyr sy’n ystyriol o drawma. Mae’r model cymorth ac ymyrraeth therapiwtig ar gyfer disgyblion yn gryfder. Caiff y model ei wella’n fawr gan y seicolegwyr addysg cynorthwyol sy’n gweithio’n amser llawn yn yr UCD. Mae’r dull hwn yn dyfnhau dealltwriaeth staff o ymddygiad disgyblion, ac mae’n effeithio yn ei dro ar lefelau uwch o ymgysylltiad a chynnydd gan ddisgyblion.