Mynd i'r cynnwys

Datblygu annibyniaeth dysgwyr yng Ngholeg Aspris Gogledd Cymru, Wrecsam

Roedd darpariaeth y coleg i ddatblygu medrau cymdeithasol, annibyniaeth a medrau byw’n annibynnol yn gryfder. Er enghraifft, lle y bo’n briodol, cynorthwywyd mwyafrif y dysgwyr yn dda i ddatblygu medrau perthnasol mewn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn annibynnol ac yn hyderus.

Darparodd y coleg ystod bwrpasol o gyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu eu hannibyniaeth a’u medrau gwaith trwy ymgymryd â phrofiad allanol perthnasol yn gysylltiedig â gwaith. Er enghraifft, roedd dysgwyr yn elwa ar leoliadau gwaith mewn cyndai cŵn, ffatrïoedd cyfagos neu yn yr amgueddfa leol.