Mynd i'r cynnwys

Datblygu medrau cymdeithasol effeithiol yn UCD Portffolio Sir y Fflint

Mae llawer o ddisgyblion yn datblygu medrau cymdeithasol effeithiol trwy ystod o weithgareddau pwrpasol. Mewn gwersi, maent yn gweithio’n dda ochr yn ochr â’i gilydd. Maent yn aros eu tro, yn chwarae gemau ac yn dathlu llwyddiannau ei gilydd. Yn ystod amseroedd egwyl, mae disgyblion yn chwarae campau tîm yn llwyddiannus ac yn ymdopi’n dda wrth ennill a cholli. Ar gyfer llawer o ddisgyblion, mae hyn yn cynrychioli cynnydd cryf o’u mannau cychwyn.