Mynd i'r cynnwys

Defnydd effeithiol o bolisi ymddygiad yn Canolfan Addysg Nant-y-Bryniau

Mae UCD Canolfan Addysg Nant-y-Bryniau wedi’i chyd-leoli â darpariaeth ysbyty Gwasanaeth Pobl Ifanc Gogledd Cymru. Mae staff yn yr UCD yn rhoi’r polisi ymddygiad ar waith yn gyson ac yn cofnodi digwyddiadau’n briodol, ar y cyd â chydweithwyr iechyd sydd wedi’u lleoli yn narpariaeth yr ysbyty. Mae prosesau i fonitro digwyddiadau a nodi patrymau a thueddiadau yn gadarn ac yn cael eu defnyddio’n rheolaidd fel rhan o gyfarfodydd tîm dyddiol ac i lywio cynllunio. Mae’r UCD yn dangos y cynnydd y mae disgyblion yn ei wneud mewn perthynas â’u hymddygiad yn glir wrth gynllunio cyfleoedd iddynt ddychwelyd i’w darpariaeth brif ffrwd.