Mynd i'r cynnwys

Defnyddio llenyddiaeth i gefnogi integreiddio ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn Ysgol Gynradd Severn, Caerdydd

Mae’r ysgol yn sicrhau bod disgyblion sy’n ffoaduriaid ac yn geiswyr lloches yn cael eu cynrychioli yn adnoddau’r ysgol.

Maent yn darparu ystod o lyfrau y gall disgyblion uniaethu â nhw a gweld eu hunain ynddynt, neu lyfrau sydd wedi’u hysgrifennu yn eu mamiaith. Defnyddir y llyfrau hyn fel symbyliad ar gyfer profiadau dysgu ac maent yn darparu cyfleoedd i ddisgyblion archwilio themâu pwerus sy’n berthnasol i’w bywydau. Er enghraifft, maent yn ystyried profiadau ffoaduriaid a cheiswyr lloches mewn testun fel ‘The Island’ a ‘The Boy at the Back of the Class’. Mae disgyblion yn galw testunau i gof fel stori Floella Benjamin a Chenhedlaeth Windrush. Maent yn ymateb yn dda i’r testunau hyn oherwydd bod y storïau’n adlewyrchu eu profiadau eu hunain.

Mae rhannu storïau o’r fath gyda disgyblion eraill yn helpu meithrin goddefgarwch a pharch.