Mynd i'r cynnwys

Digwyddiadau cyfoethogi yng Ngholeg Plas Dwbl, Sir Benfro

Roedd y coleg yn cynllunio dathliadau a digwyddiadau rheolaidd a oedd yn cyfoethogi arlwy craidd y cwricwlwm, er enghraifft trwy wyliau tymhorol, fel gŵyl Martinmas, lle’r oedd yr holl ddysgwyr yn gwneud ac yn goleuo eu llusernau eu hunain. Roedd y coleg yn darparu amgylchedd i ddysgwyr sy’n cydnabod ac yn dathlu ei gyd-destun a diwylliant Cymreig penodol, er enghraifft trwy baratoadau ar gyfer perfformiad y coleg o ‘Y Mabinogi’.