Mynd i'r cynnwys

Gweithgareddau haf ar gyfer plant sy’n ffoaduriaid o Wcráin gan Bartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Gwent

Mae gwasanaeth Addysg yn y Gymuned Sir Fynwy yn gweithio mewn partneriaeth â’r adran hamdden a thwristiaeth i gyflwyno rhaglen haf ar gyfer plant sy’n preswylio mewn canolfan groeso ar gyfer ffoaduriaid o Wcráin. Mae’r gwasanaeth, a ddarperir gan dîm ‘Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE)’ y bartneriaeth, yn galluogi’r plant i elwa ar gyfleoedd datblygu medrau iaith trwy sesiynau celf a chrefft anffurfiol. Mae hyn nid yn unig yn cefnogi datblygiad iaith, ond hefyd yn helpu newydd-ddyfodiaid i wneud ffrindiau a dysgu am normau diwylliannol i baratoi ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd.