Mynd i'r cynnwys

Helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer bywyd fel oedolion, Ysgol Greenfields, Casnewydd

Roedd disgyblion yn elwa ar ystod o weithgareddau ystyrlon a oedd yn cefnogi eu paratoadau ar gyfer profiadau bywyd fel oedolion. Roedd hyn yn cynnwys cymryd rhan mewn ffug gyfweliadau, ynghyd â gweithgareddau i ddatblygu medrau bywyd pwysig, fel rheoli arian neu goginio cinio i’w cyfoedion fel rhan o ‘Feed me Friday’.