Mynd i'r cynnwys

Lleoliadau gwaith ar gyfer disgyblion yn Ysgol Uwchradd Woodlands, Caerdydd

Datblygodd ychydig iawn o ddisgyblion hŷn yn Ysgol Uwchradd Woodlands fedrau annibynnol buddiol dros ben wrth iddynt fynychu lleoliadau gwaith, a oedd yn cyfateb yn dda i’w personoliaethau, eu medrau a’u diddordebau. Roedd disgyblion yn ennill profiad gwerthfawr wrth wneud cais, a chael eu cyfweld ar gyfer, lleoliadau mewn ystod o leoliadau galwedigaethol gan gynnwys cartref cŵn, amgueddfa leol a theatr. Yn ogystal, roedd interniaethau tymor hwy mewn ysbytai a phrifysgolion lleol yn rhoi ystod ehangach o brofiadau i ddisgyblion, gan gynnwys gwaith labordy, arlwyo a gwasanaethau gwybodaeth. Roedd hyn yn eu helpu i fagu’r hyder i ymaddasu i sefyllfaoedd, tasgau a heriau newydd a fydd yn eu gwasanaethu’n dda mewn agweddau amrywiol ar eu bywydau personol a phroffesiynol.