Mynd i'r cynnwys

Menter ac entrepreneuriaeth yng Ngholeg Pen-y-bont

Mae dysgwyr SSIE yng Ngholeg Pen-y-bont, gan gynnwys ffoaduriaid a cheiswyr lloches, yn gallu cael cymorth i ddatblygu eu medrau menter ac entrepreneuriaeth i’w helpu i ddechrau eu busnes eu hunain. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae dysgwyr SSIE wedi mynychu digwyddiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein amrywiol, gan gynnwys gweithdai ‘dechrau eich busnes eich hun’. Sefydlodd un dysgwr SSIE fusnes trin gwallt symudol, agorodd cwpwl arall dŷ bwyta Halal, ac mae dysgwr arall yn sefydlu busnes fel cyfrifydd hunangyflogedig gyda chymorth Busnes Cymru.