Mynd i'r cynnwys

Nodi anghenion dysgu ychwanegol ymhlith dysgwyr SSIE yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae’r Prosiect Cymorth a Chynhwysiant SSIE (ESIP) yn helpu athrawon i nodi rhwystrau dysgu cudd. Mae tîm arbenigol wedi datblygu tri maes cymorth penodol: rhaeadru dysgu i’r tîm addysgu; datblygu dosbarthiadau arbenigol a chymorth hyfforddiant dysgu ar gyfer dysgwyr sydd â llythrennedd isel yn eu mamiaith; a gweithio’n agos gyda thimau ADY arbenigol i sicrhau bod dysgwyr a staff yn gallu elwa ar arbenigedd. Trwy ddefnyddio’r dull hwn, mae’r coleg yn llwyddo i helpu ei ddysgwyr trwy rwystrau cudd a chyflawni eu nodau dysgu.