Mynd i'r cynnwys

Pennu targedau disgyblion a’u holrhain yng Nghanolfan Addysg Gwenllian, Sir Gâr

Yng Nghanolfan Addysg Gwenllian, canfu arolygwyr fod targedau disgyblion unigol yn gynyddol ac yn ystyrlon. Roedd staff yn olrhain y camau bach o gynnydd a wnaed gan ddisgyblion yn ystod y dydd yn ofalus. Rhannwyd y wybodaeth werthfawr hon â rhieni a gofalwyr bob dydd.

Roedd gan staff ddisgwyliadau uchel o ddisgyblion. Roeddent yn cynllunio ystod o weithgareddau perthnasol a difyr i fodloni anghenion a diddordebau disgyblion unigol yn dda. Roedd disgyblion yn ymateb yn gadarnhaol i’r ymagwedd hon. Roeddent yn pontio’n rhwydd rhwng gweithgareddau ac yn ymgysylltu’n fawr â’u dysgu. Yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol, roedd bron pob un o’r disgyblion yn gwneud cynnydd rhagorol o’u mannau cychwyn unigol.