Mynd i'r cynnwys

Profiad gwaith wedi’i dargedu yn Coleg Cambria

Mae Coleg Cambria yn datblygu partneriaethau effeithiol gyda chyflogwyr lleol i ddarparu cyfleoedd profiad gwaith go iawn sy’n galluogi dysgwyr i symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg uwch. Un enghraifft o hyn yw’r rhaglen cadetiaid nyrsio ar gyfer y GIG, lle mae’r coleg wedi meithrin cysylltiadau cryf â’r bwrdd iechyd lleol i alluogi dysgwyr iechyd a gofal cymdeithasol lefel 3 i ymgymryd â lleoliadau gwaith. Mae’r rhain ar wardiau llawfeddygol a meddygol mewn ysbytai ac yn digwydd yn ystod y flwyddyn gyntaf o astudio, mae dysgwyr yna’n dewis maes arbenigol i symud ymlaen iddo yn ystod eu hail flwyddyn.