Mynd i'r cynnwys

Profiadau dysgu difyr yn Ysgol Therapiwtig Amberleigh, Powys

Yn ogystal â’r cwricwlwm craidd, darparodd yr ysgol ystod helaeth o brofiadau dysgu go iawn a difyr. Er enghraifft, gwnaeth disgyblion gyffeithiau a chynhyrchion pren wedi’u saernïo i’w gwerthu’n lleol, trwsio beiciau a thyfu eu bwyd eu hunain. O ganlyniad, datblygodd disgyblion ystod o fedrau buddiol ar draws y cwricwlwm, gan gynnwys medrau ymarferol a rhai yn gysylltiedig â gwaith.