Mynd i'r cynnwys

Sesiynau galw i mewn ar gyfer ffoaduriaid yn Grŵp Llandrillo Menai

Mae cynllun adsefydlu ffoaduriaid Gwynedd a Môn yn darparu cymorth ychwanegol ar gyfer ffoaduriaid ar ffurf sesiynau galw i mewn ‘un stop’ a gynhelir mewn lleoliadau amrywiol, gan gynnwys ar safleoedd coleg Grŵp Llandrillo Menai. Mae’r ‘siopau un stop’ hyn yn cynorthwyo â chwilio am swyddi, yn ogystal â chysylltiadau i gyfleoedd gwirfoddoli, ac mae llawer o ffoaduriaid yn manteisio ar y cymorth hwn. Yn ychwanegol, mae cyngor ac arweiniad arbenigol ar gael i helpu ffoaduriaid i sicrhau llety a chael cymorth ariannol. Cynhelir banciau cyfnewid dillad bob mis hefyd sy’n galluogi ffoaduriaid i gyfnewid neu gael dillad newydd.